Estado civil – Marital Status (Lección breve)

[:es]

LECCIONES BREVES

Estado civil

Estado civil

 • Casado/a
 • Divorciado/a
 • Separado/a
 • Soltero/a
 • Viudo/a

 

[:en]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:zh]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 • Casado/a: 已婚
 • Divorciado/a: 离婚
 • Separado/a: 分居
 • Soltero/a: 未婚
 • Viudo/a: 鳏夫/寡妇

[:ru]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:fr]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

État civil

 

 • Casado/a: marié(e)
 • Divorciado/a: divorcé(e)
 • Separado/a: séparé(e)
 • Soltero/a: célibataire
 • Viudo/a: veuf(veuve)

 

[:pt]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Estado civil

 • Casado/a: casado/a
 • Separado/a: separado/a
 • Viudo/a: viúvo/a
 • Divorciado/a: divorciado/a
 • Soltero/a: solteiro/a

[:pb]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Estado civil

 • Casado/a: casado/a
 • Separado/a: separado/a
 • Viudo/a: viúvo/a
 • Divorciado/a: divorciado/a
 • Soltero/a: solteiro/a

[:de]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:it]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:ar]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

État civil

 

 • Casado/a: marié(e)
 • Divorciado/a: divorcé(e)
 • Separado/a: séparé(e)
 • Soltero/a: célibataire
 • Viudo/a: veuf(veuve)

 

[:ja]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:pl]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:ro]

Estado civil

Audio en español-colombiano: Ana Patricia Arenas

Marital Status

 

  • Casado/a: Married
  • Divorciado/a: Divorced
  • Separado/a: Separated
  • Soltero/a: Single
  • Viudo/a: Widower/ widow

[:]

%d bloggers like this: